[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 32 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1705 / ดาวน์โหลด : 2644 ) เจ้าของ นายดาวทอง น้ำนอก
15/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม( อ่าน : 1025 / ดาวน์โหลด : 2742 ) เจ้าของ เด็กหญิงวรัญญา เขียวศรี และคณะ
21/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสร้างงาน ๓ มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง๒๒๒๐๓) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Designโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps( อ่าน : 1149 / ดาวน์โหลด : 2971 ) เจ้าของ นายวิทยา มูลเมือง
16/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
4 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 758 / ดาวน์โหลด : 3707 ) เจ้าของ นางนวลปรางค์ หลักมี
12/ม.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน( อ่าน : 1159 / ดาวน์โหลด : 380 ) เจ้าของ นายวิทยา มูลเมือง
11/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1713 / ดาวน์โหลด : 3242 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
18/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การมอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน โดยใช้กระดาษคำตอบออนไลน์( อ่าน : 883 / ดาวน์โหลด : 2006 ) เจ้าของ นายไวย์โชค พลศรี
25/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21( อ่าน : 2522 / ดาวน์โหลด : 3664 ) เจ้าของ นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้ว
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อใช้วิธีการสอนแบบเปรียบเทียบร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา( อ่าน : 1485 / ดาวน์โหลด : 3247 ) เจ้าของ นางพัชราภรณ์ ท้าวนิล
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 แบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ( อ่าน : 807 / ดาวน์โหลด : 2542 ) เจ้าของ นางนวลปรางค์ หลักมี
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย( อ่าน : 774 / ดาวน์โหลด : 3423 ) เจ้าของ นายวิทยา มูลเมือง
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ( อ่าน : 1521 / ดาวน์โหลด : 3442 ) เจ้าของ นางสาวดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียร
23/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม( อ่าน : 1200 / ดาวน์โหลด : 1 ) เจ้าของ นริศ ประธรรมสาร
29/มิ.ย./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2107 / ดาวน์โหลด : 720 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
24/ก.พ./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>