[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
แบบทดสอบนักเรียน

แบบทดสอบ PISA

แบบทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียน

สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 
  
ที่ตั้งโรงเรียน  
 

ที่ตั้งโรงเรียน


แสดงแผนที่ถนน :แสดงภาพจากจานดาวเทียม :


มุมมอง Street View :


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม

ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านโนนโพธิ์ทอง
ตำบล :
  โพนแพง
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042019090
โทรสาร :
  042019090
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8/06/2518
อีเมล์ :
  pcppit@gmail.com
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจพิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  null
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5