[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 32 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

  


Warning: Illegal string offset 'Pageview' in /home/pcpacth/domains/pcp.ac.th/public_html/modules/research/readresearch.php on line 64
งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง :

เจ้าของผลงาน : เด็กหญิงณัฐณิชา ทัพโยธา และคณะ
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 385    จำนวนการดาวน์โหลด : 1394 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง    พลวัตทางภาษาสู่การทัศนาในยุคดิจิทัล  โรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผู้จัดทำ เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัพโยธา    ม. 3/2
       เด็กหญิงณัฐชยา    คำสิงห์         ม. 3/2
              เด็กหญิงรักษ์วลี  ทัศน์เจริญ        ม. 2/2
สถานศึกษา   โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26
ปีการศึกษา   2562
บทคัดย่อ
    ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารในยุคดิจิทัล เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสาร กับสังคมมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ รูปแบบการสื่อสาร พฤติกรรมในการสื่อสาร รวมไปถึงวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ภาษานั้นก็เปรียบดั่งสิ่งที่ชีวิต ที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละช่วงอายุของคน อาจจะมีหลายสาเหตุที่ทำให้ภาษานั้นเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นโครงงานภาษาไทยนี้เป็นการศึกษาพลวัตทางภาษาสู่การทัศนาในยุคดิจิทัล  โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ศึกษาจากเพลงลูกทุ่งยอดฮิตติดล้านวิว ที่กำลังเป็นที่นิยม  จำนวน 15 เพลง จุดประสงค์ของการศึกษา 1.  เพื่อศึกษา สำรวจ  รวบรวมคำศัพท์ในการใช้ภาษาไทยในยุคดิจิทัลจากเพลงลูกทุ่งยอดฮิตล้านวิว  2. เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางภาษา ในยุคดิจิทัลจากเพลงลูกทุ่งยอดฮิตล้านวิว  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและสร้างความตระหนักในการใช้ภาษาไทยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางภาษาในยุคดิจิทัลจากเพลงลูกทุ่งยอดฮิตล้านวิว วิธีดำเนินงานโครงงานภาษาไทยนี้เป็นโครงงานประเภทเชิงสำรวจ โดยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้า จากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม
    ผลการศึกษา การศึกษาพลวัตทางภาษาสู่การทัศนาในยุคดิจิทัล  โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า พลวัตทางภาษาสู่การทัศนาในยุคดิจิทัล  จากเพลงลูกทุ่งยอดฮิตล้านวิว  มีการเปลี่ยนแปลงทางภาษา  ในการเลือกใช้คำในเพลงลูกทุ่งภาษาถิ่นนั้นจะใช้คำง่ายๆ ไม่ค่อยมีคำศัพท์ยาก  เข้าใจง่าย  ตรงไปตรงมา  มีลีลาเฉพาะ คำที่ใช้จะเป็นภาษาถิ่นพื้นฐาน  สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล  ความรู้สึกนึกคิด  สื่อความหมายของบทเพลงและสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  นอกจากนี้การจัดวางคำภาษาไทยถิ่นในบริบทแวดล้อม  ผู้ฟังสามารถเดาความหมายของเพลงได้เช่นกัน ซึ่งนับเป็นเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเพลงลูกทุ่ง และระดับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนผดุงนารีที่มีต่อการสร้างความตระหนักในการใช้ภาษาไทยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางภาษาในยุคดิจิทัลจากเพลงลูกทุ่งยอดฮิตล้านวิว  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.40,  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทำให้ส่งเสริมให้นักเรียนมีการร่วมมือในการทำงานกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย= 4.61, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.64)  ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (ค่าเฉลี่ย= 4.14,  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.57)  และสำหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนด้านการใช้ภาษาไทยและส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาไทย  ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติไทย และเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      19/ม.ค./2564
      19/ม.ค./2564
      12/ส.ค./2563
      12/ส.ค./2563
      8/ก.ค./2562